VỮA NGĂN CHÁY PROMASEAL Mortar

VỮA NGĂN CHÁY PROMASEAL Mortar

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Ngăn cháy lan xuyên trần, tường, sàn.

VỮA NGĂN CHÁY PROMASEAL Mortar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *