PROMASEAL FyreStrip

Promaseal FyreStrip

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Chèn khe co giãn, đàn hồi ngăn cháy.

Promaseal FyreStrip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *