Trần Baffle

Ứng dụng làm trần nhà. Hệ thống 460EX  Hệ thống 1020 Hệ thống 1005                                                      

Read more

Trần nắp kín

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 185:

Read more

Trần bản lề

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 112E Hệ thống 173

Read more

Trần lưới

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 160 Hệ thống 170 Hệ thống 176

Read more

Trần treo

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 110 Hệ thống 130  Hệ thống 130EX  Hệ thống 450 

Read more

Trần nhà

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 210  Hệ thống 220 Hệ thống 4300

Read more

Trần Open Cell

Ứng dụng làm trần trong nhà. Hệ thống 101GL  Hệ thống 585GX  Hệ thống trần 612GM  Hệ thống trần 612EX

Read more