Tấm PROMATECT – L

board-Promatect-L

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy, nhà dân: Làm cửa ngăn cháy, trần, tường ngăn cháy.

board-Promatect-L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *