TẤM PROMINA – HD

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Vách ngăn cháy, trần ngăn cháy, cửa ngăn cháy.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *