TẤM SUPALUX

 

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *