TẤM PROMATECT 100

TẤM PROMATECT 100

Ứng dụng trong nhà cao tầng, nhà máy và nhà dân: Làm trần ngăn cháy, vách ngăn cháy, bọc máng cáp điện ngăn cháy, bọc đường ống thông khói, thông khí, ngăn cháy, bọc dầm, cột ngăn cháy, làm cửa ngăn cháy.

TẤM PROMATECT 100

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *